ΦΑΣΗ Α :Καταγραφή – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης & Ανάπτυξη Οράματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος

ΦΑΣΗ Α :Καταγραφή – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης & Ανάπτυξη Οράματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος

Στην εν λόγω Φάση πραγματοποιείται η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης (καταγραφή – ανάλυση) και η ανάπτυξη του Οράματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην περιοχή μελέτης.