ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΑΣΗ Α :

Καταγραφή – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης &
Ανάπτυξη Οράματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος

  • Π.Α.1: «Αποτελέσματα διαβούλευσης για την κινητικότητα στο Δήμο Μαραθώνος»

  • Π.Α.2: «Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης»

  • Π.Α.3: «Όραμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Μαραθώνος»