Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο
που σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα
των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όραμα και στόχοι του ΣΒΑΚ

Όραμα του ΣΒΑΚ είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για την:

  • Προώθηση της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών.

  • Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο μέσω της βελτίωσης των προσβάσεων.

  • Ανάπτυξη των λειτουργιών του Δήμου σε φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον και υποστήριξη των λειτουργιών αυτών με αστικές μεταφορές υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερη σημασία ως προς αυτές, πρέπει να δοθεί στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης κινητικότητας. Αυτοί είναι η δημόσια συγκοινωνία, το βάδισμα και η ποδηλασία με σχεδιασμό αντίστοιχων δικτύων υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και παρεμβάσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτων ή πεζή και αποθάρρυνση της χρήσης Ι.Χ. για τις καθημερινές μετακινήσεις.

  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών στην ικανοποίηση των αναγκών για μετακινήσεις, με έμφαση στην αύξηση του βαθμού συμπληρωματικότητας μεταξύ των μέσων μεταφοράς.

Δειτε ολους τους στοχους
environment andenergy

Η διαδικασία Διαβούλευσης ειδικά για την περίπτωση του ΣΒΑΚ, καλείται  να επιτελέσει ένα διπλό ρόλο ο οποίος συνίσταται:

  • Α.  Στην ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών του Δήμου για το όραμα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

  • Β. Στην άντληση απόψεων και προβληματισμών πολιτών και στελεχών στα πλαίσια της ίδιας της Διαβούλευσης, σχετικά με τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τη Μελετητική ομάδα.

Αναλυτικα

Συμμετοχή των πολιτών

Στα πλαίσια κατάρτισης του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» διεξάγεται έρευνα με θέμα την αξιολόγηση της ζήτησης των μετακινήσεων στο σύνολο της Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των Μέσων Μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης,
για τη δημιουργία μίας «έξυπνης» και «βιώσιμης» Ευρωπαϊκής πόλης.

Απαντήστε μας