ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΒΑΚ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΒΑΚ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.

ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι βασικές διαφορές της αστικής κινητικότητας σε σχέση με τον κλασσικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό είναι:

Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός ΣΒΑΚ
Έμφαση στην Μηχανοκίνητη Κυκλοφορία Έμφαση στον Άνθρωπο
Βασικός Στόχος:
Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα
Βασικός Στόχος:
Προσβασιμότητα και Ποιότητα Ζωής
Έμφαση στα μέσα μεταφοράς Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία
Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός Μακροχρόνιο όραμα
Διοικητικά Όρια Λειτουργικά Όρια κυρίως με βάση περιοχές από/προς εργασία
Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί Διεπιστημονικός σχεδιασμός
Έμφαση στις υποδομές Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφοριών και προώθηση προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λύση
Περιορισμένη ανάλυση επιπτώσεων Εκτεταμένη αξιολόγηση επιπτώσεων και διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης
και βελτίωσης
Εντολές από Αιρετούς και Σχεδιασμός
από Ειδικούς
Εμπλεκόμενοι Φορείς και πολίτες
σχεδιάζουν από κοινού

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΒΑΚ

Το κυριότερο θεσμικό πλαίσιο (Ελληνικό και Κοινοτικό) για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ είναι το εξής:

  • Οδηγίες για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπως έχουν αναρτηθεί στο http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2. pdf.
  • ΦΕΚ 2302/Τεύχος Β’/16-9-2013 “Έγκριση τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας”
  • Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει με τις έως σήμερα τροποποιήσεις του.
  • Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008) Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.