ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στα πλαίσια κατάρτισης του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» διεξάγεται έρευνα με θέμα την αξιολόγηση της ζήτησης των μετακινήσεων στο σύνολο της Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των Μέσων Μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, για τη δημιουργία μίας «έξυπνης» και «βιώσιμης» Ευρωπαϊκής πόλης.

Το ερωτηματολόγιο θα διαρκέσει περίπου δέκα (10) λεπτά και αφορά στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται από όλα τα μέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό σας, ηλικίας ≧ 16 ετών. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς κατάρτισης του ΣΒΑΚ. Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας μπορεί να σας κοινοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, εφόσον το επιθυμείτε.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, με τον τρόπο που θα σας υποδεικνύεται κάθε φορά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Εκ μέρους του Μελετητή 

Ιωάννης Κουγιανός
Πολιτικός Μηχανικός

Εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος

ο Δήμαρχος
Τσίρκας Στέργιος

https://marathon.gr/


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο και να μας στείλετε τις απαντήσεις σας σκαναρισμένες στο techdep@marathon.gr ή ταχυδρομικά στην έδρα του Δήμου Μαραθώνος (Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας), σημειώνοντας στο θέμα ή στο φάκελο “ερωτηματολόγιο ΣΒΑΚ”.
Δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού-COVID19, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο σας με βάση τις πρότερες συνήθειές σας.
[contact-form-7 id=”85″ title=”Ερωτηματολόγιο” /]