ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στα πλαίσια κατάρτισης του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος» διεξάγεται έρευνα με θέμα την αξιολόγηση της ζήτησης των μετακινήσεων στο σύνολο της Δήμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των Μέσων Μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, για τη δημιουργία μίας «έξυπνης» και «βιώσιμης» Ευρωπαϊκής πόλης.

Το ερωτηματολόγιο θα διαρκέσει περίπου δέκα (10) λεπτά και αφορά στις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται από όλα τα μέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό σας, ηλικίας ≧ 16 ετών. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς κατάρτισης του ΣΒΑΚ. Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας μπορεί να σας κοινοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, εφόσον το επιθυμείτε.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, με τον τρόπο που θα σας υποδεικνύεται κάθε φορά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Εκ μέρους του Μελετητή 

Ιωάννης Κουγιανός
Πολιτικός Μηχανικός

Εκ μέρους του Δήμου Μαραθώνος

ο Δήμαρχος
Τσίρκας Στέργιος

https://marathon.gr/


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου, υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο και να μας στείλετε τις απαντήσεις σας σκαναρισμένες στο techdep@marathon.gr ή ταχυδρομικά στην έδρα του Δήμου Μαραθώνος (Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας), σημειώνοντας στο θέμα ή στο φάκελο “ερωτηματολόγιο ΣΒΑΚ”.
Δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού-COVID19, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο σας με βάση τις πρότερες συνήθειές σας.

  Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

  Αριθμός μελών νοικοκυριού

  Αριθμός μελών ≧ 16 ετών

  Αριθμός ενεργών οχημάτων νοικοκυριού

  Τύπος οχημάτων

  Περιγράψτε

  Καύσιμο που καταναλώνουν τα οχήματα

  Περιγράψτε

  Ετήσιο συνολικό εισόδημα νοικοκυριού


  Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

  Φύλο

  Ηλικία

  Εργασιακή Κατάσταση

  Ωράριο εργασίας

  Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
  ΌχιΝαι

  Πρόσβαση σε Ι.Χ.
  ΌχιΝαι

  Προσωπικό όχημα
  ΌχιΝαι

  Ποιο από τα ενεργά οχήματα;

  Περιγράψτε

  Αριθμός ημερησίων μετακινήσεων (αφορούν σε μία τυπική ημέρα)

  Κάρτα απεριόριστων διαδρομών

  Επίπεδο εκπαίδευσης

  Ποιο είναι το ετήσιο προσωπικό εισόδημα;


  Β. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

  Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στις μετακινήσεις που πραγματοποιείτε. Θα πρέπει να μας δώσετε στοιχεία σχετικά με τις τοποθεσίες τις οποίες επισκεπτόσαστε, το σκοπό της μετακίνησής σας, την συνήθη ώρα αναχώρησης και άφιξης, καθώς και το μέσο με το οποίο μετακινηθήκατε.

  Τα ακόλουθα πεδία απαντούν στις εξής ερωτήσεις:

  • Χθες το πρωί ήσασταν στο σπίτι σας;
  • Ποια είναι η πλησιέστερη διασταύρωση του σπιτιού σας;
  • Ποιο είναι το μέρος που επισκέπτεστε πρώτο όταν φύγετε το πρωί από το σπίτι σας;
  • Πού ακριβώς βρίσκεται η τοποθεσία αυτή;
  • Τι ώρα συνήθως φεύγετε το πρωί από το σπίτι και για ποιο λόγο μετακινήστε;
  • Ποιο είναι το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της εν λόγω μετακίνησης;
  • Ποιο μεταφορικό μέσο επιλέγετε;
  • Για ποιο λόγο επιλέγετε το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο;


  Δήμος / Διεύθυνση / ΤΚ / Διασταύρωση Τοποθεσίας / Σημείο Ενδιαφέροντος / Στάση Λεωφορείου

  Ώρα Άφιξης στην Τοποθεσία

  Τύπος Δραστηριότητας

  Ώρα αναχώρησης από την Τοποθεσία

  Μέσο μετακίνησης μέχρι την Τοποθεσία  Προσθήκη / αφαίρεση τοποθεσίας:

  Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΕΑ/ΑΜΚ

  Ανήκετε στις ομάδες ΑΜΕΑ / ΑΜΚ
  ΌχιΝαι

  Ποια είναι η κινητική δυσκολία, αναπηρία που αντιμετωπίζετε;

  Ποιο είναι το κύριο μέσο μεταφοράς σας;

  Ποιά είναι η κύρια μετακίνησή σας;

  Προέλευση

  Περιοχή

  Οδός

  Προορισμός

  Περιοχή

  Οδός

  Σε περίπτωση πεζής μετακίνησης, περιγράψτε για την κύρια μετακίνησή σας τη διαδρομή που ακολουθείτε συχνότερα (οδούς):

  Ποιες είναι οι τρεις (3) σημαντικότερες δυσκολίες, κατά σειρά προτεραιότητας, που αντιμετωπίζετε κατά τη μετακίνησή σας:

  1.

  Περιγράψτε

  2.

  Περιγράψτε

  3.

  Περιγράψτε

  Ποιος είναι ο γενικός βαθμός δυσκολίας πραγματοποίησης της μετακίνησής σας. Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1: πολύ μικρός, 5: πολύ μεγάλος):

  Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1: πολύ κακή – 5: πολύ ικανοποιητική) την εξυπηρέτηση του προσφέρει το συνολικό οδικό δίκτυο, δίκτυο πεζόδρομων στα ΑμεΑ, ΑΜΚ:

  Για χρήστες Δημόσιων Συγκοινωνιών:

  Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1: πολύ κακή – 5: πολύ ικανοποιητική) την εξυπηρέτηση του προσφέρει το σύστημα μεταφοράς του Δήμου:

  Έχετε να προτείνετε κάποια μέτρα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης;

  Δ. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρησιμοποιείτε Δημόσιες Συγκοινωνίες για τις μετακινήσεις σας;
  ΌχιΝαι

  Πόσες και ποιες γραμμές Δ.Σ. χρησιμοποιείτε για την κύρια μετακίνησή σας;

  Ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης, πόσο συχνά χρησιμοποιείτε Δημόσιες Συγκοινωνίες;

  Εργασία

  Εκπαίδευση

  Ψώνια - Διασκέδαση

  Άλλος

  Σημειώστε το βαθμό ικανοποίησης σας, σχετικά με τις παρακάτω παραμέτρους, κατά τη μετακίνησή σας με Δ.Σ.:
  Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1: καθόλου – 5: πολύ)

  Κάλυψη του Δήμου από δίκτυο Δ.Σ.

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Χρόνος περπατήματος από/προς τη στάση

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Χρόνος αναμονής

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Κατάσταση Στάσεων (Καθαριότητα, προστασία κλπ)

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Πληροφόρηση άφιξης δρομολογίων (σύστημα τηλεματικής)

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Συχνότητα δρομολογίων

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Τήρηση δρομολογίων

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Χρόνος Μετακίνησης

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Τιμή εισιτηρίου

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Άνεση

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Κατάσταση οχημάτων

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Ύπαρξη απευθείας σύνδεσης (απουσία μετεπιβίβασης)

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Σημεία διάθεσης εισιτηρίων

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Εισιτήρια εντός των οχημάτων

  Βαθμός ικανοποίησης

  Σημαντικότητα παραμέτρου

  Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη συνολική λειτουργία του συστήματος των Δ.Σ.; Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1:καθόλου – 5:πολύ):

  Ποια είναι η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζετε κατά τη μετακίνησή σας με Δημόσιες Συγκοινωνίες;

  Έχετε να προτείνετε κάποια μέτρα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης των Δ.Σ.;

  Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΖΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

  Μετακινείστε πεζοί;
  ΌχιΝαι

  Ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης, πόσο συχνά πραγματοποιείτε πεζή μετακίνηση;

  Εργασία

  Εκπαίδευση

  Ψώνια - Διασκέδαση

  Άλλος

  Σημειώστε το βαθμό ικανοποίησης σας, σχετικά με τις παρακάτω παραμέτρους, κατά την πεζή μετακίνηση:
  Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1: καθόλου – 5: πολύ)

  Κάλυψη οδικού δικτύου από πεζοδρόμια-πεζόδρομους

  Διέλευση(ανεμπόδιστη, άνετη)

  Αριθμός διαβάσεων

  Προστασία από κυκλοφορία οχημάτων, παράνομη στάθμευση

  Καθαριότητα

  Φωτισμός

  Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη εξυπηρέτηση που προσφέρει το παρόν δίκτυο πεζόδρομων;
  Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1:καθόλου – 5:πολύ):

  Ποια είναι η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζετε κατά την πεζή μετακίνηση;

  Έχετε να προτείνετε κάποια μέτρα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης;

  ΣΤ. ΈΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

  Χρησιμοποιείτε ποδήλατο για τις μετακινήσεις σας;
  ΌχιΝαι

  Ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης, πόσο συχνά χρησιμοποιείτε μετακίνηση με ποδήλατο;

  Εργασία

  Εκπαίδευση

  Ψώνια - Διασκέδαση

  Άλλος

  Σημειώστε το βαθμό ικανοποίησης σας, σχετικά με τις παρακάτω παραμέτρους, κατά τη μετακίνησή σας με ποδήλατο:
  Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1: καθόλου – 5: πολύ)

  Αριθμός ποδηλατοδρόμων

  Διαστάσεις ποδηλατοδρόμων

  Χωροθέτηση ποδηλατοδρόμων (επί της οδού – επί των πεζοδρομίων)

  Προστασία ποδηλατοδρόμων από κυκλοφορία οχημάτων, παράνομη στάθμευση

  Διέλευση σε σηματοδοτούμενους κόμβους

  Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων

  Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη εξυπηρέτηση που προσφέρει το παρόν δίκτυο ποδηλατοδρόμων;
  Βαθμολογείστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1:καθόλου – 5:πολύ):

  Ποια είναι η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζετε κατά τη μετακίνησή σας με ποδήλατο;

  Έχετε να προτείνετε κάποια μέτρα βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης;